Vnedu.vn kiểm tra điểm là một từ quan trọng thu hút sự chú ý của nhiều cha mẹ. Bơi cho mạng giáo dục Việt Nam Vnedu là một sản phẩm nổi bật trong việc sử dụng công nghệ thông tin và trong lĩnh vực giáo dục, hỗ trợ phụ huynh theo dõi hoàn cảnh giáo dục của con cái họ. Chúng ta hãy tìm hiểu thêm chi tiết về Vnedu và cách bạn có thể tìm thấy các khóa học hiệu suất của con bạn bằng cách sử dụng máy tính, điện thoại và điện thoại thông minh và máy tính Vnedu trong bài viết sau.

Vnedu edu.viettel.vn Mạng giáo dục Việt Nam. Các khóa học hiện tại của học tập, các mạng xã hội rất hiệu quả có thể truy cập cho sinh viên ngày nay.

Hướng dẫn tra cứu các điểm, thời gian và thông tin khác cho ứng dụng kết nối Vnedu

Bước 1:

• Nhận VNDU Connect, ứng dụng ứng dụng kết nối VNedU trên Android hoặc Google Ch Play bằng cách sử dụng từ “Vnedu Connect”.

1. Nhận VNedu Connect, ứng dụng kết nối VNedU trên iOS Nhấp vào đây để tải xuống hoặc tìm kiếm trong AppStore bằng cách sử dụng cụm từ tìm kiếm “VNedu Connect”.

Bước 2: Khi quá trình tải xuống đã hoàn thành, phụ huynh bắt đầu ứng dụng VNDU của họ và đăng nhập vào ứng dụng bằng tên người dùng hoặc ID sinh viên của họ, sau đó nhập mật khẩu và nhấp vào Đăng nhập.

Nếu bạn quên mật khẩu hoặc không có mật khẩu tài khoản, phụ huynh có thể chọn đăng nhập bằng OTP và đợi trong vài phút để nhận số OTP (được gửi qua tin nhắn văn bản) và sau đó chọn Tiếp tục.

Bước 3: Trên đỉnh màn hình trong ứng dụng này, cha mẹ chọn mục điểm học thuật. Sau đó, màn hình sẽ hiển thị thông tin điểm số đầy đủ cho các bài kiểm tra, chẳng hạn như xem xét các bài kiểm tra bằng miệng và bằng văn bản, kiểm tra 15 phút thời gian hoặc 1 giai đoạn và kiểm tra điểm số của kỳ thi học kỳ.

Ngoài ra, chương trình cung cấp các tùy chọn khác như giám sát sức khỏe trẻ em, kiểm tra thông báo trường học, kiểm tra thông báo trường học, xem danh sách bài tập và học phí, kiểm tra điểm, kiểm tra lịch trình, …

Thông tin về cách xác định vị trí các điểm trên trang web của Vnedu

Bước 1: Truy cập trang web Tracuu.vnedu.vn/so-lien-lac trên thiết bị> Nhấp vào biểu tượng 3 dấu gạch ngang ở bên trái màn hình> Nhập tỉnh để tra cứu và số điện thoại Đăng nhập> Chọn.

Bước 2: Làm theo các kết quả trên cha mẹ chọn tên nào được liên kết với đứa trẻ mà họ đang tìm kiếm.

Bước 3: Sau đó, phụ huynh chọn các phiên, năm học và trường học và chọn mật mã (số điện thoại được liên kết với dịch vụ đó) và sau đó nhấp vào Xác nhận.

Trong thời điểm này, màn hình sẽ hiển thị các thông tin sau:

* Kết quả của mỗi học kỳ: bao gồm các tiêu đề, các thiết bị đầu cuối của học kỳ, phân loại hành vi, phân loại học tập.

* Tags cho các đối tượng trong suốt học kỳ. Điều này bao gồm các cột điểm bằng miệng 15 phút và điểm 1 điểm kỳ thi học kỳ cùng với điểm trung bình.

Bảng điểm trong cả năm: trung bình cho giữa năm.

* Tham dự: Số lượng ngày lễ được phép không được phép, bất ngờ.