Hindi namin nais na maghintay pa, nais naming bigyan ng pagkakataon ang LINGAP, at ngayon mayroon kaming ganitong pagkakataon, sa kapayapaan ng lahat.

Habang pinutol ng pamahalaang pambansa ang aming pagpopondo, pinataas ito ng pamahalaang lungsod upang matulungan ang bawat tahanan sa Imus.

ANG LAHAT NG PAMILYA AY MAKATANGGAP NG TULONG. Walang pamilyang Imuseño ang maiiwan, lalo na sa oras na ito, habang nakakaranas tayo ng mga paghihirap sa kapwa. Ito ang responsibilidad ng iyong lingkod ng administrasyong Maliksi.