จากตัวอย่าง เบทเทอร์เวย์ (ประเทศไทย) ผู้ผลิตและผู้ค้าสินค้าภายใต้แบรนด์ Mistine และมูลนิธิ ดร.อมรเทพ ดีโรธนวงศ์ มอบทรัพย์สินและกล่องความทนทานฟรีแก่ผู้ที่เคยประสบอุบัติภัยจากโควิด-19

ผ่านการร่วมทุน “มิสทีน ไฟท์ โควิด” มูลค่าหลายล้านบาท มอบ 1 ทุนให้ทุกครอบครัว ทรัพย์สินแต่ละอย่างประกอบด้วยเงินจริง 1,000 บาท และคดีมิสทีนเพื่อการครองชีพมูลค่า 1,000 บาท

โดยเปิดรับสมัครที่เว็บไซต์ Mistine battles covid.com ระหว่างวันที่ 12-14 สิงหาคม 2564 เวลา 8.00 น.

ถือว่า “นางสาวทีน” ได้ประกาศเลื่อนการลงทะเบียนจากเวลา 9.00 น. เนื่องจากมีแขกมาที่ไซต์เป็นจำนวนมาก ทำให้กรอบไม่สามารถช่วยเหลือได้ กลุ่มอาจต้องการเลื่อนเวลาเกณฑ์เป็น 14.00 น.

ทุกคนสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 14 ส.ค. 64 และค่อย ๆ ลงทะเบียนได้ ขออภัยในความไม่สะดวก

เงื่อนไขการลงทะเบียน “มิสทีน สู้ โคโรน่าไวรัส”

เปิดรับสมัครสำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ได้รับอิทธิพลจากสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย

ผู้รับผลประโยชน์ 2,000 ทุนควรลงทะเบียนชื่อ-ที่อยู่ควรเทียบเท่ากับชื่อยอดคงเหลือทางการเงิน

ผู้สมัครขอรับทุน ควรพิจารณาผลกระทบของสถานการณ์ COVID-19 เป็นมาตรการในการคิดรางวัล

แบบจำลองสำหรับความคิดของคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากรายละเอียดปลีกย่อยของผลกระทบที่ลูกค้าที่ลงทะเบียนไปที่ไซต์ Mystis เพื่อต่อสู้กับ Covid ง่ายๆ โดย “การไม่ปฏิบัติตามกฎในการช่วยเหลือบุคคลที่มักได้รับอิทธิพลและประสบมากที่สุด ” มอบอำนาจให้หนึ่งครอบครัวสำหรับแต่ละรางวัลและความคิดโดยคณะกรรมการมูลนิธิ ล่าสุด